Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Katleen Bosteels.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Katleen Bosteels en verbindt zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciƫle doeleinden op eender welke wijze van inhoud en vormgeving van deze website is verboden. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor eender welke doeleinden.

Foto's van Katleen Bosteels gemaakt door Nele Vanderstappen.