Elke interieurarchitect heeft z’n eigen manier van werken. Uit ervaring heb ik ondervonden dat volgende werkwijze zeer aangenaam en transparant is voor beide partijen.

Alles start met een eerste vrijblijvend gesprek. Dit gebeurt meestal ter plaatse bij de klant, daar waar de werken uitgevoerd moeten worden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het over de inrichting van een nieuwbouwproject zou gaan dat nog niet voltooid is, vindt het eerste gesprek plaats op mijn kantoor.

Zo’n eerste gesprek is belangrijk om de juiste omvang van de opdracht te kunnen inschatten én uiteraard om te kijken of we op dezelfde golflengte zitten qua visie en stijl.

Na dit gesprek wordt er een voorstel opgemaakt w.b. het ereloon voor:

  1. Opmeting & digitalisering van de bestaande toestand.
  2. Ontwerptekeningen: diverse (voor)ontwerpen en besprekingen.
    Deze fase omvat een aantal voorstellen (grondplannen, computertekeningen) waarvan er 1 uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp met 3D-perspectieven.
  3. Detailplannen van het definitief ontwerp en besprekingen.
    In deze fase wordt alles verder uitgewerkt. Er worden materialen, verlichting en kleuren voorgesteld enz..
  4. Planning & opvolging van de eigenlijke werken.
    Aan de hand van de detailplannen kunnen de aannemers prijsoffertes maken. Er worden uitvoeringsontwerpplannen opgemaakt. Voorts bestaat deze fase uit planning, coördinatie en opvolging van de werken, alsook nazicht van de facturen e.d.. Aangezien ik regelmatig met een hele reeks dezelfde aannemers werk, verlopen de werken vrijwel steeds vlot, volgens planning en binnen budget.

Het ereloon is dus opgesplitst per fase en elke fase heeft een vaste kostprijs die op voorhand bepaald wordt. Een opdracht bestaat steeds uit al deze fasen in hun geheel en aansluitend in tijd uit te voeren, tenzij anders overeengekomen.

De facturatie van het ereloon (interieurarchitect) staat los van de facturatie van de uitgevoerde materiële werken (aannemers).

Indien vereist, kan er via collega ingenieur-architecten gezorgd worden voor de nodige studies (stabiliteit, bouwaanvraag, ...), veiligheidscoördinatie, epb-verslaggeving enz..

Mijn werkterrein situeert zich vooral in de omgeving van Mechelen.